Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Společnost Avantgarde PLUS s.r.o se sídlem Jablunkovská 101, Třinec 739 61, IČ: 05173116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 66478 jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– emailovou adresu,

– text zprávy,

  1. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Avantgarde PLUS s.r.o zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Avantgarde PLUS s.r.o , nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i tento zpracovatel:

– společnost Kantor Graphics s. r.o., IČ:  04043936, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku.

– případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

  1. Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.